Manajemen Perguruan

Pimpinan Perguruan

Mudir Kepala Madrasah
Buya Drs H Adia Putra

Wk Kamad MA bid Kurikullum
Maria Hijra Neri, SPd

Wk Kamad MA bid Kesiswaan
Afdhalul Dzikri, SPd

Wk Kamad MA bid Prasarana
Erlinda, SAg

Wk Kamad MA bid Humas
Fatma Dian Nela, SS

Kepala Tata Usaha MA
Sepryta Handayani, SPd
Siswati, SSos (Bendahara)

Bimbingan Konseling
Nurlela, SPd

Kepala Pustaka
Yeyen Sofianti, SPd
Susi, SPd (Staff)

Kepala Labor
Iis Rinsiyah, MPd

Wk Kamad MTs bid Kurikullum

Wk Kamad MTs bid Kesiswaan

Wk Kamad MTs bid Prasarana

Kepala Tata Usaha MTs

Mudir Kepala Surau
Abdullah Arifianto Afifi, ST MT

Wk Ketua I (Pembinaan)
Jakfar Rabbani

Wk Ketua II (Sarana Prasarana)
Faisal El Abbasy

Wk Ketua III (Administrasi)
Fajri El Abbasy

Sekretaris
Maidiati, SPd

Bendahara
Yelsi Oktavia, SE

DARULFUNUN PUTRA
Jakfar Rabbani
Taufik
Arizal SSos
Haidil Putra SPd

DARULFUNUN PUTRI
Maidiati, SPd
Nurlela, SPd
Miftahul Jannah, SPd
Yelsi Oktavia, SE
Indah, SPd